Struktura własnościowa i majątek

Majątek teatru

Teatr jest w posiadaniu:

  • prawa własności budynku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 20, usytuowanego na działce oznaczonej nr 33/4 i nr 36/2 (siedizba Teatru Lalek Banialuka),
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza, oznaczonego jako działki nr 33/4 i 36/2 o łącznej powierzchni 753 m2 (grunt pod budynkiem Teatru),
  • prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza, oznaczonego jako działki nr 33/9, nr 33/10 i nr 33/11 o łącznej powierzchni 316 m2 obj. KW 100184 obręb Dolne Przedmieście 56 (grunt przed budynkiem Teatru).

Ponadto majątek Teatru stanowią środki trwałe i nietrwałe będące w jego posiadaniu.