Kierownictwo teatru

Działy i stanowiska pracy w Teatrze

(według Regulaminu Organizacyjnego Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 r.)

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Jacek Popławski

e-mail: [email protected]

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Bogusława Hankus

e-mail: [email protected]